Szkolenia, kursy SEO, Google AdWords, Content Marketing

Przejdź do treści

Polityka prywatności

1. Administratorem serwisu internetowego funkcjonującego pod domeną www.pawelgawlinski.pl zwanego dalej Serwisem, jest Paweł Gawliński z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Myśliwskiej 24E/25, NIP: 5782859784, REGON: 368965229.

2. Podstrony ze szkoleniami, oraz podstrona Kontakt posiadają formularz kontaktowy umożliwiający zapisanie się na szkolenie prowadzone przez Paweł Gawliński. Za pomocą formularza kontaktowego użytkownik może przesłać do Paweł Gawliński następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, nazwę firmy, numer NIP, kod pocztowy, miejscowość.

3. Dane osobowe ujawniane w formularzu kontaktowym są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz się na szkolenie” lub „Wyślij wiadomość”. Wyrażona w ten sposób zgoda użytkownika jest udzielana wyłącznie na rzecz firmy Paweł Gawliński dla potrzeb kontaktu w sprawie oferowanych usług. Administratorem danych osobowych jest Paweł Gawliński.

4. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo:

 • wglądu do swoich danych
 • uzupełniania danych
 • uaktualnienia danych
 • sprostowania danych
 • stałego lub czasowego wstrzymania przetwarzania danych
 • usunięcia danych

Wgląd do danych, uzupełnianie, uaktualnianie, sprostowanie, wstrzymanie, usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres e-mail: kontakt@pawelgawlinski.pl. Żądanie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.

5. Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies), które nie zawierają żadnych danych osobowych. Pozwalają one na kierowanie reklam tekstowych lub graficznych na listy remarketingowe w narzędziu Google AdWords przez Paweł Gawliński.

6. Serwis funkcjonujący pod domeną www.pawelgawlinski.pl zbiera w sposób automatyczny dane dotyczące odwiedzin użytkowników, takie jak:

 • typ systemu operacyjnego
 • typ przeglądarki
 • typ urządzenia
 • kraj
 • miejscowość

7. Uzyskane informacje o użytkownikach są poufne i Paweł Gawliński nie będzie ich przekazywać przedmiotom trzecim. Wyjątkiem jest obowiązek przekazania informacji na wezwanie odpowiednich organów tj. policja, prokuratura, sąd zgodnie z obowiązującym prawem.

Newsletter